Wurka

Wurka смотреть последние обновления за сегодня на .

Wurka Shapaya Episode 01 18 11 2017

13510
314
19
00:43:24
06.12.2017

aluthma kathawa

WURKA SHAPAYA 2

5814
146
11
00:43:03
14.01.2021

WURKA SHAPAYA 2

wurka shapaya 4...

8586
211
18
00:47:10
19.01.2021

wurka shapaya 4...

wurka shapaya episode 2 sinhala | වුර්ක ශාපය එපිසෝඩ් 02 සිංහල

3141
112
6
00:43:03
05.06.2022

wurka shapaya episode 2 sinhala | වුර්ක ශාපය එපිසෝඩ් 02 සිංහල

වුල්ෆ් සහ හත්වන එළුවන් | Wolf and the Seven Little Goats in Sinhala | Sinhala Fairy Tales

5525179
23552
0
00:12:24
01.01.2018

වුල්ෆ් සහ හත්වන එළුවන් | Wolf and the Seven Little Goats in Sinhala | Sinhala Cartoon | Surangana Katha Karaliya Sinhala | Surangana Katha | Cartoon Sinhala | Rathu Hattakari | 4K UHD | Sinhala Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel: 🤍 💙 තවත් කථා බලන්න 💙 Watch More Videos in Sinhala 💙 ► රතු හැට්ටකාරී - Little Red Riding Hood : 🤍 ► නිදිගත් සුන්දරිය - Sleeping Beauty : 🤍 ► සින්ඩරෙල්ලා - Cinderella : 🤍 ► කැත තාරාවා - Ugly Duckling : 🤍 ► Thumbelina in Sinhala : 🤍 ► හැන්සල් සහ ග්රෙටල් - Hansel and Gretel : 🤍 ► රපුන්ළෙල් - Rapunzel : 🤍 ► ගෙම්බා කුමරු - Frog Prince : 🤍 ► පුංචි ගිනිකූරු කෙල්ල - Little Match Girl : 🤍 ► පුංචි සුරංගනාවි - Little Mermaid : 🤍 ► Jack and the Beanstalk in Sinhala : 🤍 ► Red Shoes in Sinhala : 🤍 ► Snow Queen in Sinhala : 🤍 ► Sun and the Moon in Sinhala : 🤍 ► Gingerbreadman in Sinhala : 🤍 ► Three Little Pigs in Sinhala : 🤍 ► පිනෝකියෝ - Pinocchio : 🤍 ► Little Red Hen in Sinhala : 🤍 ► වුල්ෆ් සහ හත්වන එළුවන් | Wolf And The Seven Little Goats : 🤍 ► බියුට ඇන්ඩ් ද බීස්ට් - Beauty and The Beast : 🤍 #SinhalaFairyTales #SinhalaFairyTales ► Parental guidance: Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age. Persian The Sinhala Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Sinhala Fairy Tales CHANNEL and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Sinhala Fairy Tales CHANNEL. Further, Sinhala Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

wurka shapaya Ep 3 sinhala

1110
33
00:24:36
04.07.2022

wurka shapaya ep 3 sinahala credits to derana and original wolf blood creaters

වෘක ශාපය Wurka Shapaya Wolfblood Season 2 Sinhala Trailer KMD 1000

1290
38
38
00:01:50
26.01.2023

වෘක ශාපය Wurka Shapaya Wolfblood Season 2 Sinhala Trailer KMD 1000 ⭕ Season 1 සම්පුර්න ෆුල්එපිසෝඩ් මේකේන් ගිහින් බලන්න 👉🤍 ⬇️ වෘක ශාපය ටිවිසිරියස් එක සම්බන්දව කෙටි හැදින්විමක් ⬇️ ❇️ වුල්ෆ්බ්ලඩ් යනු තරුණ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කරගත් ෆැන්ටසි යොවුන් නාට්‍ය රූපවාහිනී කතා මාලාවකි.[1] Debbie Moon විසින් නිර්මාණය කරන ලද එය CBBC සහ ZDF/ZDFE අතර සම-නිෂ්පාදනයකි. රූපවාහිනී කතාමාලාව වුල්ෆ්බ්ලඩ්ස් ලෙස හඳුන්වන විශේෂයේ ජීවිතය වටා ගෙතී ඇත. ඔවුන් වැඩි දියුණු කළ ඉන්ද්‍රියයන් ඇති සහ මිනිසුන් මෙන් පෙනෙන නමුත් අභිමතය පරිදි වෘකයන් බවට පත්විය හැකි - වෘකයන් සිහිගන්වන - නමුත් දිවා කාලයේදී ද ඔවුන්ගේ පරිවර්තනය පාලනය කළ හැකිය. ඔවුන් වෘකයන්ට වඩා වෙනස් නමුත්, වෘකයන් මෙන්, පුර පසළොස්වක පොහොයකදී ඔවුන්ගේ පරිවර්තනය පාලනයකින් තොරව සිදු වන අතර, නව සඳකදී "සඳ අඳුරේ" දී ඔවුන් දුර්වලම වේ. රූපවාහිනී කතා මාලාව ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතය සහ ඔවුන්ගේ රහස සැඟවීමට මුහුණ දෙන අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. සෑම මාලාවකටම නව චරිත සහ සංකල්ප ඇත. ⭕ First episode date: September 10, 2012 Genres: Drama, Horror, Adolescence, Fantasy television, Supernatural, Children's television series #wolfblood #tvseries #srilanka #kmd1000 #top #trailer #wolf #episode #new #best

wurka shapaya Ep 1 #sinhala #sinhala dubbed movie

479
16
00:43:24
03.07.2022

credits to derana tv and wolf blood creators subscribe to my channel,like ඔයාලට ඕනි cartoon films කියන්න සිංහල හඩකවපු ඒවම ගේන්නම් wurka shapaya,wurka shapaya ep 1,woolf,woolf blood,sinhala dubbed movei,sinhala,sinhala dubbed film univerce

wurka shapaya EP 2

230
4
1
00:43:03
04.07.2022

wurka shapaya credits to tv derana

WOLFBLOOD S2E1 - Leader Of The Pack (full episode)

1226511
13514
986
00:25:10
10.02.2017

This is episode 1 of season 2 Wolfblood! 🐺 Rhydian returns, bringing danger with him, and Tom discovers Shannon has a secret. Part-human, part-wolf, with extraordinary speed and senses, Wolfbloods secretly live amongst us able to transform at will. Friendships and loyalties of a group of teens are tested to breaking point as they negotiate the battle between their wolf and human sides. But each triumph over adversity has repercussions as the world closes in on their secret. With more than survival at stake, young alpha Jana is forced into a momentous decision… with heart-rending, life-changing consequences for all. Enjoy this Wolfblood special! 🐺💕 Which scene do you like best? Let us know in the comments! 👀 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 11 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to be always up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

Best of Transformations 5.0 🐺❤ | Special | Wolfblood

3870625
35623
440
00:05:40
18.07.2020

In this new Wolfblood video you can see the best Transformations from Season 5! 🐺 There are many transformations of the individual seasons. But which one is the best of season 5? -Write it in the comments!👀 Enjoy this Wolfblood video! 🐺💕 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 18 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to be always up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

Best of Maddy and Rhydian 2.0🐺❤ | Special | Wolfblood

275151
5798
206
00:10:16
01.08.2020

In this new Wolfblood video you can see The best scenes of Maddy and Rhydian from season 1&2🐺 You love Rhydian and Maddy? -Then stay tuned for this cool video of them! Enjoy this Wolfblood video! 🐺💕 Which scene do you like best? Let us know in the comments! 👀 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 18 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to be always up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

Wurka Shapaya ep 15-1 [Sinhala dub] #MyDub #11

173
7
3
00:01:31
25.08.2021

යාළුවනේ... ඔන්න එහෙනම් ජානා ව මුණගැහෙන්න... හඬකැවීම් පුහුණුව වෙනුවෙන් කළ නිර්මාණයකි. මගේ 11වන සිංහල හඬ මුසුව. - | All Credits goes to the Original Creators | - Script: #TVDerana Aran: TV Derana dub artist Jana: Kavindra Ranaweera - #Wolfblood #Wurka #Shapaya #වෘකශාපය #ජානා #Jana #Kate #Vahugan

WOLFBLOOD S3E6 - Who´s Afraid Of The Big Bad Wolf? (full episode)

883637
8778
746
00:25:10
25.04.2017

Jana feels lost without her pack on a full moon. Her inner wolf has become bitter and angry, with the instinct to attack - This is the official channel for TV series "Wolfblood". Enjoy all the episodes, exclusive videos and information about your favorite series and be part of the Wolfblood-community. :) -

WOLFBLOOD S5E9 - The War With The Humans (full episode)

796257
8048
251
00:25:00
25.05.2018

This is episode 9 of season 5 of Wolfblood! 🐺 Hartington has captured Imara and Selina. Matei and T.J. go to find Emilia and discover that Madoc has replaced her as her pack leader with the promise of guiding them to a safe area. The boys join the trek but find that Madoc has led them into a trap. T.J. challenges Madoc to be the new leader but Jana arrives to expose Madoc as Hartington's accomplice and to unite the pack against them. Enjoy this Wolfblood special! 🐺💕 Which scene do you like best? Let us know in the comments! 👀 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 11 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to always be up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

WURKA SHAPAYA 1

3420
79
8
00:49:04
14.01.2021

WURKA SHAPAYA 1

Wurka Shapaya final Season - වෘක ශාපය අවසන් කොටස

7716
63
5
00:00:36
22.12.2017

Wurka Shapaya final Season - වෘක ශාපය අවසන් කොටස

වෘක ශාපය EPISODE 01

3054
75
2
00:43:03
29.12.2021

මෙය අනවසරයෙන් download කර නැවත upload කිරීම සපුරා තහනම්

Wurka Shapaya Season 2 Trailer - වෘක ශාපය Season 2

7897
83
0
00:01:48
29.11.2017

Wurka Shapaya Season 2 Trailer සුපිරි වෞක හා වැන්පයර් කතා , සුපිරි කොරියානු ටෙලි සිත්තම් , සුපිරි ගෙම් , බයානක හොල්මන් කතා , සුපිරි අබිරහස් කතා පිලිබදව සියලුම අලුත්ම තොරතුරු එසනින් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍යිබ් කරන්න

දොළුව වලවුවේ වෘක මිනිසා | Holman katha | 3N Ghost | Sinhala ghost story Episode 127

26780
920
182
00:33:12
03.11.2021

ඇතින් දිස් වූ.. කළු විශාල බෝලයක් වැනි දෙයකට මම ටොච් එක ඇල්ලුවෙමි.. දුටු දෙයින් මාද බිරන්තට්ටු විය.. ඇස් දෙක කරතු බෝල දෙකක් වැනිය.. ඇග පුරාම කළු මවිල් පිරීතිබූ සිරැර විරෑපීය.. ඒ මිනිස් වෘකයෙක් බව මට වැටහෙන්න වැඩි කලක් ගත වූයේ නැත.. කතාවෙ ඉතුරු ටික වීඩියෝ එකෙන්....., කතු අයිතිය Anuradha Mahishan උපුටා ගත්තේ අද්භූත හොල්මන් කථා සහ සත්‍ය හොල්මන් කථා 👽👽👽 - ෆේස්බුක් සමූහය #3N Ghost #holman katha #Ghost stories #Sinhala Ghost මේ අපේ අනිත් කතා 👇 👻නැන්දම්මගෙ අවතාරෙ 🤍 👻මහසෝනාගෙ හෝරාව 🤍 👻 වැහි කබාය 🤍 👻 නිධානය 🤍 👻 වෙරළු අක්කගෙ අවතාරෙ 🤍 👻අත්භූත රාත්‍රිය 🤍 👻බෝදිලිමාගේ හෝරාව 🤍 👽මළවුන් පැමිණි මළගම 🤍 👽නදිනිගෙ විලාපය 🤍 👽මනෝකාය 🤍 👽වලව්වක ඉරනම 🤍 අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලද කතා මෙන්ම මා හට පෞද්ගලිකව ලබා දෙන කතාද මෙම චැනලය ඔස්සේ පල කරන බැවින් නිවැරදි කතු අයිතිය සදහන් කිරීමට උපරිම උත්සහා කරමි. යම්කිසි ආකාරෙයකින් කතු අයිතිය පිළිබද යම්කිසි ගැටලුවන් වෙයි නම් ඒ බව අප වෙත පහත ඊ මේල් ලිපිනය හරහා දැනුම් දෙනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු Contacts :- swbnpk🤍gmail.com

Maddy and Rhydian Scenes

2469530
54567
1421
00:05:37
28.05.2018

Hey guys, I decided to make a pack that contains Maddy and Rhydian Scenes (Wolfblood). So here's a pack for all you WB editors. Hopefully, this will bring more editors this way, Love Ya! WARNING: the clips don't have audio because they were screen reordered :) Make sure to dt your edits to me: Instagram: childhood_favs Twitter: voidforbes

WOLFBLOOD S1E6 - Maddy Cool (full episode)

2051423
20647
1349
00:25:10
13.01.2017

This is episode 6 of season 1 Wolfblood! 🐺 With the energy of her first full transformation still coursing through her veins, Maddy succumbs to its power, alienating her friends. Part-human, part-wolf, with extraordinary speed and senses, Wolfbloods secretly live amongst us able to transform at will. Friendships and loyalties of a group of teens are tested to breaking point as they negotiate the battle between their wolf and human sides. But each triumph over adversity has repercussions as the world closes in on their secret. With more than survival at stake, young alpha Jana is forced into a momentous decision… with heart-rending, life-changing consequences for all. Enjoy this Wolfblood special! 🐺💕 Which scene do you like best? Let us know in the comments! 👀 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 11 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to be always up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

වෘක ශාපය 😱 | සිසන් 1 සිංහල හඩකැවු | Wurka Shapaya | Wolfblood Season 1 Tv Series Explain and Review

3380
223
111
00:07:21
25.10.2022

වෘක ශාපය 😱 සිසන් 1 සිංහල හඩකැවු සම්පුර්න ෆුල්එපිසෝඩ් බලන්න විදිහ Wurka Shapaya Wolfblood Season 1 Tv Series Explain and Review Movies/Tv series Review Trailers Download Link Whatsapp Group-🤍 TikTok-🤍 Facebook Group-🤍 You Like KMD 1000 Help  Donation-🤍 For official purposes    ✅ Email: kmdsahan1000🤍gmail.com   තවත් සිංහලේන් හඩකැවු ඔයා ආසම දේවල් 👇 ⭕ Zootopia : 🤍 ⭕ මකර පුහුනුකරු 1 : 🤍 ⭕ මකර පුහුනුකරු 2 : 🤍 ⭕ මකර පුහුනුකරු 3 : 🤍 ⭕ ෆැලෑෂ් : 🤍 ⭕ බෙන් 10 අල්ටිමේට් එලියන් : 🤍 ⭕ ටයි ටැනික් : 🤍 ⭕ බෙන් 10 එලියන් ෆෝස් : 🤍 ⭕ සුදු නයා : 🤍 ⭕ සුදු නයා 2 :🤍 ⭕ කුංෆු පැංඩා : 🤍 ⭕ Frozen : 🤍 ⭕ කුංෆු පැංඩා 2 : 🤍 ⭕ ස්කුබිඩු : 🤍 #kmd1000 #movie #sinhala #episode #review #explore #srilanka #top #tv #viralvideo #trending #wolf #wolfblood #2012 #tvseries #foryou #review #story Keywords - sinhala movie review,sl review,kmd,,animal movie sinhala,sinhala dubbed,wolfblood,wurka shapaya,wurka shapaya all episode,tv episode sinhala,kmd 1000,sri lanka,2012 tv series,new review,wolfblood all episode,wolf,Horror, Drama, Adolescence, Fantasy television, Supernatural, Children's television series,maddy and rhydian,wolfblood last episode,wolfblood trailer Content Disclaimer: Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non- profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

Jana and Matei || Secret love Song

33587
756
41
00:04:05
19.06.2019

Wurka Shapaya Episode 01

455
3
0
00:02:58
28.11.2017

teen wolf සුපිරි වෞක හා වැන්පයර් කතා , සුපිරි කොරියානු ටෙලි සිත්තම් , සුපිරි ගෙම් , බයානක හොල්මන් කතා , සුපිරි අබිරහස් කතා පිලිබදව සියලුම අලුත්ම තොරතුරු එසනින් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍යිබ් කරන්න

WURKA SHAPAYA 3

2916
61
4
00:43:24
14.01.2021

WURKA SHAPAYA 3

WOLFBLOOD S4E12 - Protocol 5 (full episode)

450403
5289
347
00:25:03
30.06.2017

Jana has to make a decision that will change the world forever. - This is the official channel for TV series "Wolfblood". Enjoy all the episodes, exclusive videos and information about your favorite series and be part of the Wolfblood-community. :) -

වෘක ශාපය Best KISS

1030
3
0
00:01:48
15.12.2017

Wurka Shapaya Season 2 Trailer සුපිරි වෞක හා වැන්පයර් කතා , සුපිරි කොරියානු ටෙලි සිත්තම් , සුපිරි ගෙම් , බයානක හොල්මන් කතා , සුපිරි අබිරහස් කතා පිලිබදව සියලුම අලුත්ම තොරතුරු එසනින් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍යිබ් කරන්න

Wurka

1452
74
0
00:00:16
25.02.2022

Wurka Shapaya Season 2 Trailer - වෘක ශාපය Season 2

2979
25
0
00:01:48
29.11.2017

Wurka Shapaya Season 2 Trailer සුපිරි වෞක හා වැන්පයර් කතා , සුපිරි කොරියානු ටෙලි සිත්තම් , සුපිරි ගෙම් , බයානක හොල්මන් කතා , සුපිරි අබිරහස් කතා පිලිබදව සියලුම අලුත්ම තොරතුරු එසනින් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍යිබ් කරන්න

The Dawnus Torc | Season 5 Short Episode 3 | Wolfblood

46769
823
12
00:10:02
05.06.2020

In this new Wolfblood video you can see ….! 🐺 Jana spearheads a raid on the Segola vaults for information on Hartington and finds a golden band, the Dawnus Torc, believed to have the power to lead them to a safe haven for Wolfbloods. T.J. falls ill on the journey and Jana discovers that Hartington has implanted a tracking device in his back allowing him to follow the pack. She removes it before luring Hartington into a trap. Admitting that he works for a group fearful of global take-over by Wolfbloods, he tricks the group into freeing him, after which he contacts his associates, telling them to bring forward ... Enjoy this Wolfblood Short Episode! 🐺💕 Which scene do you like best? Let us know in the comments! 👀 Welcome to the official channel of the TV series „Wolfblood“! We’re uploading a new video with exclusive scenes and information about your favourite wolfbloods every Friday at 11 pm (CET +000). Don't miss any new videos and become part of the Wolfblood community Subscribe to our channel for free and activate the bell to be always up to date. 🐺 Subscribe to Wolfblood now: 🤍 Wolfblood is about the almost normal teenager Maddy Smith who is living with her parents in a small rural town. The “almost” is because she’s a Wolfblood! Neither completely wolves nor humans, Wolfbloods have great powers – super speed, strength and senses – and can change from one form to another. Just as Maddy’s getting ready for her first transformation, a new boy, Rhydian, starts at her school – and they both instinctively know their true nature. Rhydian helps Maddy master her first challenge, but after that, she’s got to learn to control her powers on her own. Rhydian, meanwhile has to cope with his mother, a “wild” Wolfblood who wants her son to roam free as a wolf. For both Maddy and Rhydian, the main question is “As we grow up, how do we know who we should be?” – a question only they can answer in this thrilling series called Wolfblood. 🐺 #Wolfblood #Wolfbloods #WolfbloodCast

Wurka Baum Debo MVI 7083

9
0
0
00:01:01
02.03.2014

My Babysitter's a Vampire sinhala dubbed full movie

176867
2596
102
01:21:08
15.02.2021

My Babysitter's a Vampire sinhala dubbed full movie | Nusara HD Studios Hey Guys Subscribe Us For More Videos And follow us on # YouTube _ 🤍 # Blog_🤍 # pinterest_🤍 # Telegram_🤍 # Spotify_🤍

වෘක ශාපය Wurka Shapaya Wolfblood Season 1 Sinhala Trailer KMD 1000

1625
60
77
00:01:29
30.11.2022

⭕ Season 1 සම්පුර්න ෆුල්එපිසෝඩ් මේකේන් ගිහින් බලන්න 👉🤍 ⬇️ වෘක ශාපය ටිවිසිරියස් එක සම්බන්දව කෙටි හැදින්විමක් ⬇️ ❇️ වුල්ෆ්බ්ලඩ් යනු තරුණ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කරගත් ෆැන්ටසි යොවුන් නාට්‍ය රූපවාහිනී කතා මාලාවකි.[1] Debbie Moon විසින් නිර්මාණය කරන ලද එය CBBC සහ ZDF/ZDFE අතර සම-නිෂ්පාදනයකි. රූපවාහිනී කතාමාලාව වුල්ෆ්බ්ලඩ්ස් ලෙස හඳුන්වන විශේෂයේ ජීවිතය වටා ගෙතී ඇත. ඔවුන් වැඩි දියුණු කළ ඉන්ද්‍රියයන් ඇති සහ මිනිසුන් මෙන් පෙනෙන නමුත් අභිමතය පරිදි වෘකයන් බවට පත්විය හැකි - වෘකයන් සිහිගන්වන - නමුත් දිවා කාලයේදී ද ඔවුන්ගේ පරිවර්තනය පාලනය කළ හැකිය. ඔවුන් වෘකයන්ට වඩා වෙනස් නමුත්, වෘකයන් මෙන්, පුර පසළොස්වක පොහොයකදී ඔවුන්ගේ පරිවර්තනය පාලනයකින් තොරව සිදු වන අතර, නව සඳකදී "සඳ අඳුරේ" දී ඔවුන් දුර්වලම වේ. රූපවාහිනී කතා මාලාව ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතය සහ ඔවුන්ගේ රහස සැඟවීමට මුහුණ දෙන අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. සෑම මාලාවකටම නව චරිත සහ සංකල්ප ඇත. ⭕ First episode date: September 10, 2012 Genres: Drama, Horror, Adolescence, Fantasy television, Supernatural, Children's television series #wolfblood #tvseries #srilanka #kmd1000 #top #trailer #wolf #episode #new

Wurka Shapaya Love Song | TV Derana | Saragaye - Sanuka | වෘක ශාපය

28935
212
14
00:03:50
18.11.2017

Thankz For Watching !!! Plz Like & Subscribe.... Audio - Sanuka Wickramasinghe - Saragaye

Wurka Shapaya final Season - වෘක ශාපය අවසන් කොටස

2237
8
0
00:00:36
23.12.2017

Wurka Shapaya final Season - වෘක ශාපය අවසන් කොටස

Назад
Что ищут прямо сейчас на
wurka AMAZING RP CRMP cyno banner singaporevlog alvin Bhaba Pagla Biography как ускорить интернет eminem venom 整部 сборка люка английские предлоги Rockdale RDP rash head mera sari namaz ilmnuri Feed and Grow Fish download Feyyaz Duman ludia урок капистрано z se